Start

 

AKCJA KATOLICKA

 

ZAPRASZA NA PIELGRZYMKĘ DO NAJWIĘKSZEGO W POLSCE SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W RADECZNICY, JEDYNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE, W KTÓRYM UKAZAŁ SIĘ ŚWIĘTY ANTONI. PIELGRZYMKA ORGANIZOWANA

 

JEST OD 28 DO 30 LIPCA.

 

W PROGRAMIE M.IN.

 

PRZYBLIŻENIE POSTACI ŚWIĘTEGO,

 

POBYT W SANKTUARIUM W RADECZNICY, ZWIEDZANIE LUBLINA,

 

ZAMOŚCIA, SZCZEBRZYSZYNA.

 

DOKŁADNY PLAN ZNAJDUJE SIĘ NA PLAKACIE W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA. KOSZT PIELGRZYMKI 330 ZŁ.

 

PRZY ZAPISIE NALEŻY WPŁACIĆ ZALICZKĘ, PODAĆ PESEL, ADRES I TELEFON (DANE POTRZEBNE DO UBEZPIECZENIA). ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA TEGO MAŁO ZNANEGO, A TAK NIEZWYKŁEGO, SŁYNĄCEGO Z CZĘSTYCH CUDÓW MIEJSCA. 

W MIESIĄCU CZERWCU

ZAPRASZAMY

NA

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

PANA JEZUSA

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY

O GODZ. 17:00, NATOMIAST W NIEDZIELĘ O 17:30.

 

  

 

Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2014/2015 do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

Zaproszenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, które chciałyby uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania w przyjaznej szkole promującej wartości katolickie.

Placówki zapraszają na Dzień Otwarty:

-12.04.2014 godz. 10.00-12.00 Katolicka Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11.

-16.04.2014 godz. 10.00-14.00 Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. A. Mickiewicza 10.

Dodatkowe informacje na tablicy ogłoszeń.

XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ul. A. Mickiewicza 10, teł. (89) 523-69-49

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Olsztynie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11, tel. (89) 533-38-44

Strona internetowa: www.zsk.olsztyn.pl 

 

Litania do Miłosierdzia Bożego

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejson

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże — zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy - ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty

Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami

Miłosierdzie Boże, pokoju konających

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie

w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie.

 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas Panie.

 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

 

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

 

Módlmy się:

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

 
 

 

AKT ODDANIA SIĘ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

 

    O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej.