Start

  Dekret Metropolity Warmińskiego

 l.dz. 1812/2014

 DEKRET O USTANOWIENIU DNI I MIEJSC
DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Z OKAZJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 Z okazji Roku Życia Konsekrowanego Penitencjaria  Apostolska na mocy dekretu z dnia 23 listopada 2014 r.  ustaliła następujące warunki potrzebne do uzyskania daru odpustu zupełnego, którego Ojciec Święty Franciszek udziela dla odnowy Instytutów Zakonnych i dla umocnienia wiary, nadziei i miłości wszystkich wiernych w jedności z Kościołem Rzymskim: 

1. Czas uzyskania odpustu: od 23 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r.
2. Osobami, które mogą otrzymać odpust są członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego oraz wszyscy wierni.
3. Dar odpustu można uzyskać dla siebie, albo ofiarować w duchu modlitwy wstawienniczej za osobę zmarłą.
4. Warunki potrzebne do zyskania daru odpustu: stan pojednania z Bogiem (sakrament pokuty i pojednania, Komunia Święta), modlitwa w intencjach Ojca Świętego Franciszka, nawiedzenie wyznaczonego kościoła, odmówienie Liturgii Godzin albo medytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę,  odmówienie Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), wyznania wiary oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.
5. Dni diecezjalne poświęcone życiu konsekrowanemu:
             - 2  lutego 2015 r. – Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
            - Dni patronalne wspólnot zakonnych obecnych na terenie Archidiecezji  Warmińskiej
             - Dni patronalne wszystkich parafii Archidiecezji Warmińskiej 
             -  3 października 2015 r. – Dzień skupienia wspólnot życia  konsekrowanego 
                 regionu Polska północno-wschodnia w Sanktuarium  Maryjnym w Gietrzwałdzie
               - 2 lutego 2016 r. - Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
6. Kościoły w Archidiecezji Warmińskiej, w których poprzez nawiedzenie  i modlitwę można uzyskać odpust. Na mocy udzielonej mi przez Penitencjarię  Apostolską władzy, wyznaczam   miejsca sakralne, w których można  otrzymać odpust z okazji Roku Życia Konsekrowanego:
             - Katedra Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny we Fromborku
             - Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
             - Kościół klasztorny Sióstr Karmelitanek w Spręcowie
             - Kościół klasztorny Sióstr Klarysek Kapucynek w Szczytnie
             - Kościoły parafialne administrowane przez wspólnoty zakonne
             - Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
             - Sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym  i Świętej Lipce
              - Sanktuaria Miłosierdzia Bożego w Olsztynie (kościół Miłosierdzia Bożego i kościół św. Józefa)
             -  Kolegiaty w Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie
   7.  Proboszczowie i Administratorzy wymienionych kościołów powinni umieścić  przy wejściu do świątyni odpowiednią informację, np.: Kościół odpustu w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego.

        Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.

         Abp Wojciech Ziemba  Metropolita Warmiński
         ks. Tadeusz Marcinkowski, kanclerz Kurii

 Zarządzenie
Tekst powyższego Dekretu należy odczytać w Niedzielę 4 stycznia 2015 r.
Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.        Ks. infułat Jan Górny,  Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej