Start

 


 


  

REKOLEKCJE

WIELKOPOSTNE

DLA

UZALEŻNIONYCH

I ICH RODZIN

 

 

 

 

W DNIACH 10-11-12 KWIETNIA 2014 ROKU

 

CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA

 

W PARAFII ŚW. JÓZEFA W OLSZTYNIE, UL. JAGIELLOŃSKA 41.

 

ODBĘDĄ SIĘ REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN ORAZ WSZYSTKICH CHĘTNYCH.

 

SPOTKANIA REKOLEKCYJNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NABOŻEŃSTWEM O GODZ. 17.30,

 

A PO NIM MSZA ŚW. Z KAZANIEM Z GODZ. 18.00.

 

W PIĄTEK DROGA KRZYŻOWA O GODZ. 17.15.

 

  

 

Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2014/2015 do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

Zaproszenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, które chciałyby uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania w przyjaznej szkole promującej wartości katolickie.

Placówki zapraszają na Dzień Otwarty:

-12.04.2014 godz. 10.00-12.00 Katolicka Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11.

-16.04.2014 godz. 10.00-14.00 Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. A. Mickiewicza 10.

Dodatkowe informacje na tablicy ogłoszeń.

XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ul. A. Mickiewicza 10, teł. (89) 523-69-49

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Olsztynie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11, tel. (89) 533-38-44

Strona internetowa: www.zsk.olsztyn.pl

 

  

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

 

W dniach 10 - 12 maja 2014r.

 

ORGANIZUJE PIELGRZYMKĘ

 

NA

 

XXV OGÓLNOŚWIATOWĄ PIELGRZYMKĘ SYBIRAKÓW

 

NA JASNĄ GÓRĘ

 

W programie;

Warszawa

Grób błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

 

Częstochowa

Oświęcim

Kalwaria Zebrzydowska

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

 

  • Koszt 300.00zł na osobę.
  • Organizatorzy zapewniają 2 noclegi i 4 posiłki,
  • Oraz ubezpieczenie i przejazd autokarem.

 

 

 

Wyjazd autokaru w dniu 10 maja 2014r. o godz. 6:00

 

spod Kościoła Św. Józefa, ul. Jagiellońska 41.

 

Termin zgłoszeń, włącznie z opłatą należności i podaniem numeru PESEL do

 

20 kwietnia 2014r w każdy piątek od godz. 1000 do godz. 12:30

 

w siedzibie Zarządu Oddziału,

 

( Dam Parafialny ul. Jagiellońska 41).

 

Informacja w tejże siedzibie - tel. 89 5262759

Maria kom: 604 502103

  

MŁODZIEŻ NASZEJ PARAFII PLANUJE W NIEDZIELĘ PALMOWĄ WYSTAWIĆ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ – OSTATNIE CHWILE Z ŻYCIA JEZUSA.

ZAPRASZAMY NA PRÓBĘ 23.03.2014R.

NA GODZ. 19.00

MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH STUDENTÓW I MŁODZIEŻ PRACUJĄCĄ, KTÓRA CHCIAŁA BY SIĘ ZAANGAŻOWAĆ W TĄ INSCENIZACJĘ.

 

  


 


 

 

  

W CZASIE WIELKIEGO POSTU, DROGA KRZYŻOWA

DLA DZIECI W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 16:45.

DLA DOROSŁYCH DROGA KRZYŻOWA. O GODZ. 18:00. GODZINKI DO "MATKI BOŻEJ BOLESNEJ"

W SOBOTY O GODZ. 6:30.

GORZKIE ŻALE W NIEDZIELĘ O GODZ. 17:30.

 

  

 

ŚRODA POPIELCOWA

05.03.2014R.

 

  

 

PIELGRZYMKA DO RZYMU

 

NA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II

 

23 - 29 kwietnia 2014

 

Dzień 1

OLSZTYN 4.30 - pętla autobusowa przy parafii Miłosierdzia Bożego ul. Barcza 2. Rozpoczęcie pielgrzymki i przejazd na południe Polski. CZĘSTOCHOWA - modlitwa na Jasnej Górze. Przejazd do Czech. Okolice Brna - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.

Dzień 2

Wczesny wyjazd. ŚNIADANIE w restauracji austriackiej i przejazd przez Alpy do Włoch. PADWA - Msza św. w Bazylice Św. Antoniego. Chianciano - OBIADO- KOLACJA I NOCLEG.

Dzień 3

ŚNIADANIE. WATYKAN - Zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra. RZYM - zwiedzanie: Bazylika Matki Bożej, Bazylika Św. Jana na Lateranie i Święte Schody. Okolice Rzymu - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.

Dzień 4

ŚNIADANIE. RZYM - zwiedzanie: Bazylika Św. Pawła za Murami, schody Hiszpańskie, fontanna di Trevi. Okolice Rzymu - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.

Dzień 5

ŚNIADANIE w formie suchego prowiantu i nocny spacer na Plac Św. Piotra.

WATYKAN =>UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE JANA PAWŁA II. Wyjazd z Rzymu ASYŻ - zwiedzanie miasta Św. Franciszka: kościół Św. Klary, Bazylika Św. Franciszka. Okolice Asyżu - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.

Dzień 6

ŚNIADANIE. Przejazd przez Dolomity i Alpy do Austrii. Okolice Brna - OBIADO- KOLACJA i NOCLEG.

Dzień 7

ŚNIADANIE. Chałupki 12.00 - przyjazd do Polski. OLSZTYN 21.30 - zakończenie pielgrzymki.

ZAPRASZAMY!!!!

  

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy otworzyli swoje domy na przyjęcie kapłanów, a w nich niejako samego Chrystusa.

 

Dziękujemy za wszelkie dobro z jakim się spotkaliśmy, dziękujemy za ciepłe słowa, życzliwość, otwarte serce. Dziękujemy za każdą szklankę wody, poczęstunek czy kolację. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie ofiary na kościół, jak i za trud kapłańskiego kolędowania.

 

Jako wasi duszpasterze, obiecujemy nieustanną modlitwę w Waszej intencji, w intencji waszych rodzin, waszych spraw…

 

Jednocześnie, pokornie chylimy głowy i prosimy Was o modlitwę w naszej intencji, o to byśmy nigdy nie ustawali w gorliwości w Służbie Bożej dla dobra naszych parafian.

 

Z pozdrowieniem chrześcijańskim: Szczęść Boże !

 

 

Rodziny które ze względu na prace lub inne okoliczności nie przyjęły wizyty duszpasterskiej,

mogą indywidualnie zgłosić chęć kolędy w zakrystii po każdej Mszy św.

 


 

  

 

Litania do Miłosierdzia Bożego

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejson

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże — zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy - ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty

Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami

Miłosierdzie Boże, pokoju konających

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie

w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie.

 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas Panie.

 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

 

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

 

Módlmy się:

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

 
 

 

AKT ODDANIA SIĘ BOŻEMU MIŁOSIERDZIU


    O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej.