Start

  Dekret Metropolity Warmińskiego

 l.dz. 1812/2014

 DEKRET O USTANOWIENIU DNI I MIEJSC
DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO
Z OKAZJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 Z okazji Roku Życia Konsekrowanego Penitencjaria  Apostolska na mocy dekretu z dnia 23 listopada 2014 r.  ustaliła następujące warunki potrzebne do uzyskania daru odpustu zupełnego, którego Ojciec Święty Franciszek udziela dla odnowy Instytutów Zakonnych i dla umocnienia wiary, nadziei i miłości wszystkich wiernych w jedności z Kościołem Rzymskim: 

1. Czas uzyskania odpustu: od 23 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r.
2. Osobami, które mogą otrzymać odpust są członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego oraz wszyscy wierni.
3. Dar odpustu można uzyskać dla siebie, albo ofiarować w duchu modlitwy wstawienniczej za osobę zmarłą.
4. Warunki potrzebne do zyskania daru odpustu: stan pojednania z Bogiem (sakrament pokuty i pojednania, Komunia Święta), modlitwa w intencjach Ojca Świętego Franciszka, nawiedzenie wyznaczonego kościoła, odmówienie Liturgii Godzin albo medytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę,  odmówienie Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), wyznania wiary oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.
5. Dni diecezjalne poświęcone życiu konsekrowanemu:
             - 2  lutego 2015 r. – Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
            - Dni patronalne wspólnot zakonnych obecnych na terenie Archidiecezji  Warmińskiej
             - Dni patronalne wszystkich parafii Archidiecezji Warmińskiej 
             -  3 października 2015 r. – Dzień skupienia wspólnot życia  konsekrowanego 
                 regionu Polska północno-wschodnia w Sanktuarium  Maryjnym w Gietrzwałdzie
               - 2 lutego 2016 r. - Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
6. Kościoły w Archidiecezji Warmińskiej, w których poprzez nawiedzenie  i modlitwę można uzyskać odpust. Na mocy udzielonej mi przez Penitencjarię  Apostolską władzy, wyznaczam   miejsca sakralne, w których można  otrzymać odpust z okazji Roku Życia Konsekrowanego:
             - Katedra Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny we Fromborku
             - Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
             - Kościół klasztorny Sióstr Karmelitanek w Spręcowie
             - Kościół klasztorny Sióstr Klarysek Kapucynek w Szczytnie
             - Kościoły parafialne administrowane przez wspólnoty zakonne
             - Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
             - Sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym  i Świętej Lipce
              - Sanktuaria Miłosierdzia Bożego w Olsztynie (kościół Miłosierdzia Bożego i kościół św. Józefa)
             -  Kolegiaty w Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie
   7.  Proboszczowie i Administratorzy wymienionych kościołów powinni umieścić  przy wejściu do świątyni odpowiednią informację, np.: Kościół odpustu w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego.

        Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.

         Abp Wojciech Ziemba  Metropolita Warmiński
         ks. Tadeusz Marcinkowski, kanclerz Kurii

 Zarządzenie
Tekst powyższego Dekretu należy odczytać w Niedzielę 4 stycznia 2015 r.
Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.        Ks. infułat Jan Górny,  Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WIZYTY 

 

\

 

DUSZPASTERSKIEJ

 

 W NASZEJ PARAFII

 

 

Mieszkania emerytów i rencistów w miarę możliwości

 

od godziny 14, jeśli księża nie będą w szkole lub na

 

Mszy Świętej!!!

 

 

5 STYCZNIA 2015r. –

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Ul. Orłowicza nr 7

 

 

Ul. Orłowicza nr 14

 

 

7 STYCZNIA 2015r. – ŚRODA

 

 

Ul. Orłowicza nr 9

 

 

Ul. Orłowicza nr 16

 

 

8 STYCZNIA 2015r. – CZWARTEK

 

 

Ul. Orłowicza nr 10

 

 

9 STYCZNIA 2015r. – PIĄTEK

 

 

Ul. Orłowicza nr 18

 

 

Ul. Orłowicza nr 21

 

 

10 STYCZNIA 2015r. – SOBOTA

 

 

Ul. Orłowicza nr 8 – od godz. 10.00

 

 

Ul. Orłowicza nr 17 B –

 

od godz. 16.00

 

 

12 STYCZNIA 2015r. –

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Ul. Orłowicza nr 17

 

 

Ul. Orłowicza nr 25

 

 

13 STYCZNIA 2015r. – WTOREK

 

 

Ul. Orłowicza nr 17 A

 

 

Ul. Orłowicza nr 19

 

 

14 STYCZNIA 2015r. – ŚRODA

 

 

Ul. Orłowicza nr 23

 

 

Ul. Orłowicza nr 35

 

 

15 STYCZNIA 2015r. – CZWARTEK

 

 

Ul. Orłowicza nr 29

 

 

Ul. Orłowicza nr 33

 

 

Ul. Orłowicza nr 33A

 

 

16 STYCZNIA 2015r. – PIĄTEK

 

 

Ul. Orłowicza nr 13

 

 

Ul. Orłowicza nr 15

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 1

 

 

17 STYCZNIA 2015r. – SOBOTA

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 10

 

od godz. 10.00

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 13

 

 od godz. 13.00

 

 

19 STYCZNIA 2015r. 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 2

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 3

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 4

 

 

20 STYCZNIA 2015r. – WTOREK

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 5

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 6

 

 

21 STYCZNIA 2015r. – ŚRODA

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 7

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 8

 

 

 

 

22 STYCZNIA 2015r. – CZWARTEK

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 11

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 14

 

 

23 STYCZNIA 2015r. – PIĄTEK

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 15

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 17

 

 

Ul. Puchalskiego

 

 

Ul. Paukszty

 

 

 

24 STYCZNIA 2015r. – SOBOTA

 

 

Ul. Murzynowskiego nr 22

 

 

Ul. Turowskiego

 

 

26 STYCZNIA 2015r

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

Ul. Wańkowicza nr 1 B

 

 

Ul. Wańkowicza nr 2

 

 

Ul. Wańkowicza nr 6

 

 

27 STYCZNIA 2015r. – WTOREK

 

 

Ul. Wańkowicza nr 8

 

 

Ul. Wańkowicza nr 10

 

 

Ul. Wańkowicza nr 12

 

 

28 STYCZNIA 2015r. – ŚRODA

 

 

Ul. Wańkowicza nr 14

 

 

Ul. Wańkowicza nr 16

 

 

29 STYCZNIA 2015r. – CZWARTEK

 

 

Ul. Wańkowicza nr 18

 

 

Ul. Wańkowicza nr 24

 

 

Ul. Wańkowicza nr 22 od godz. 18.30

 

 

 

30 STYCZNIA 2015r. – PIĄTEK

 

 

Ul. Wańkowicza nr 20